Her kan du læse om administrative priser og principper

Pakkepriser

Se pakkepriser her

Prisspecifikation

Se prisspecifikation på pakker og kun bredbånd her
Type
Kr. inkl. moms
Oprettelsesgebyr
150,00
Rykker ved manglende betaling
100,00
Skift til større pakke
525,00
Skift til mindre pakke
0,00
Flytning af tilslutning til anden adresse der er tilsluttet
525,00
Genåbningsgebyr af lukket tilslutning
600,00
Tillæg for månedsopkrævning pr. måned
12,00
Tilslutningsafgift i etableret område (Tilbud frem til næste generalforsamling, normalpris fra kr 4.500):
0,00
Tilslutningsafgift udenfor etableret område:
Efter tilbud

Principper


Betaling af grundpakken
Opkrævning til grundpakken foretages af Vordingborg Net og sker kvartalvis med betalingsfrist i marts, juni, september og december måned og kan tilmeldes betalingsservice.
Parcelhus og enkeltopkrævninger opkræves direkte hos medlemmet.
Medlemmer der bor til leje og får fællesopkrævninger bliver opkrævet gennem deres udlejer.
Din opkrævning er pr. kvartal for parcelhus/lejligheder med enkeltopkrævninger.
Opkrævning er pr. kvartal for fællesopkrævninger pr. tilslutning.
Det er muligt at tilmelde sig månedsopkrævning mod et tillæg.

Betaling af tillæg for mellem– og fuldpakken
Opkrævning for tillægspakkerne foretages af Vordingborg Net og sker kvartalsvis med betalingsfrist i marts, juni, september og december måned. Beløbet opkræves direkte hos det enkelte medlem og kan tilmeldes betalingsservice.
Det er muligt at tilmelde sig månedsopkrævning mod et tillæg.

Betalingsbetingelser
Som medlem af Vordingborg Net har du et abonnement på en tv pakke, eller en bredbåndsforbindelse. Vi opkræver din pakke fire gange om året uanset hvilken pakke du har valgt, det gælder også hvis du har valgt en Blandselv løsning. Vi opkræver betaling forud og betalingsperioderne er 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10. Vi opkræver via betalingsservice, men udsender også girokort. Vi anbefaler at du tilmelder dig betalings service, da giro kort er dyre at betale og det er dyrt hvis din tilslutning bliver lukket pga. manglende betaling. Fristen for sidste rettidig indbetaling til de fire perioder er 1 måned før, dvs. 1/12, 1/3, 1/6 og 1/9.

Opsigelse af abonnement
Hvis du ønsker at opsige dit abonnement skal du gøre det mindst 15 dage før en betalingsperiode til vores administrator. Hvis du opsiger dit abonnement midt i betalingsperiode, så får du ingen refusion. Det betyder at når du modtager din opkrævning, skal du staks og senest 15 dage inden en betalingsperiode opsige dit abonnement, ellers skal du betale for det næste kvartal. Ønsker du at opsige, så din sidste betalingsperiode bliver kortere end 3 måneder, skal dette også ske senest 15 dage inden en betalingsperiode.

Pakkeskift
Pakkeskift op, dvs. til en større pakke er pålagt et pakkeskiftgebyr, pakkeskift til mindre pakke er gebyrfrit. Pakkeskift til større pakke skal ske senest den 15. i en måned. Pakkeskift til mindre pakke kan kun ske ved ny betalingsperiode, og skal ske seneste den 15. i måneden før næste opkrævning.

Pakkeflytning
Hvis du flytter til anden adresse der er tilsluttet vores net kan du mod gebyr flytte din mellem- eller fuldpakke, grundpakke kan ikke flyttes. Alle til en hver tid gældende prise kan ses på vores hjemmeside www.vorant.dk.

Priser
Kontingent til antenneforeningen fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling og træder i kraft til næste betalingsperiode. TV programafgifter ændres altid i samme takt som de ændres fra vores signalleverandør. Copy-Dan afgift ændres i samme takt som vi modtager ændringerne.

Fejlmelding

Servicepartner: Dansk Kabel TV
55 37 71 15
Man-fre: 8:00 - 16:00

Du kan fejlmelde her.

Medlemskab, betaling og pakkeskift

Administration: Dansk Kabel TV
76 95 84 16
Man-fre: 9:00 - 15:00

Du kan benytte formularen her. Du kan også kontakte vores administrator direkte pr. e-mail: vordingborgnet@danskkabeltv.dk eller link til mail her.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.