Stikledning.

Stikledningen er det kabel, der går fra stander i vej og ind til medlemmets første tilslutningssted.


Nyoprettelse.

Første gang der etableres en stikledning til et medlem, dækker tilslutningsafgiften etableringen af denne. Medlemmet selv stå for nedgravning af kabel hvis dette er aktuelt. Opsætning på mur er dækket af tilslutningsafgiften. Første tilslutningssted skal være nærmest stander ved vej, ønskes en placering langt fra stander ved vej betaler medlemmet selv merprisen.


Service.

Vordingborg Antenneforening har service til første tilslutningssted, antenneforeningen er ansvarlig for at der er et korrekt signal til ét TV ved første tilslutningssted. Ønsker medlemmet flere tilslutningssteder, så står medlemmet selv for etablering, service og vedligehold. Antenneforeningens servicepartner kan tilbyde at udføre dette arbejde for medlemmets regning.


Fejl.

Hvis medlemmets stikledning bliver fejlramt, uanset årsag, så betaler medlemmet selv for denne reparation. Vordingborg Antenneforening dækker dog udgifter til nedgravning i offentlig vej frem til nærmeste standerpunkt fra medlemmets matrikel. Hvis der ikke forefindes trækrør i offentlig vej, nedlægges dette for antenneforeningens regning. Materialer, arbejdsløn og alle andre udgifter skal afholdes af medlemmet, dette gælder også udgiften til de materialer der skal bruges i offentlig vej, dog ikke det omtalte trækrør. Vordingborg Antenneforening anbefaler at medlemmerne sørger for at tegne en stikledningsforsikring i deres forsikringsselskab til dækning af skader på stikledning, ellers må medlemmerne selv dække udgifterne til reparation af stikledning.

Fejlmelding

Servicepartner: Dansk Kabel TV
55 37 71 15
Man-fre: 8:00 - 16:00

Du kan fejlmelde her.

Medlemskab, betaling og pakkeskift

Administration: Dansk Kabel TV
76 95 84 16
Man-fre: 9:00 - 15:00

Du kan benytte formularen her. Du kan også kontakte vores administrator direkte pr. e-mail: vordingborgnet@danskkabeltv.dk eller link til mail her.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.