Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling

Vordingborg Antenneforening

Tirsdag d. 14. maj 2019 kl. 19.00 i Hollænderhaven, Vordingborg

Dagsorden.

1.      Valg af dirigent.

2.      Valg af stemmetællere.

3.      Beretning om, og godkendelse af foreningens virksomhed i det forløbne år.

4.      Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående kalenderår samt budget for indeværende år.


Pause med indlæg fra YouSee og mulighed for spørgsmål til

YouSee,Dansk Kabel TV og Antenneforeningen


5.      Fastsættelse af kontingent og tilslutningsafgift for den kommende periode.

6.      Indkomne forslag.

7.      Valg sf bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

8.      Valg af 2 bilagskontrollanter og en suppleant hertil.

9.      Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

"Indrykket i Sydsjællands Tidende i uge 15."
 

Fejlmelding

Servicepartner: Dansk Kabel TV
55 37 71 15
Man-fre: 8:00 - 16:00

Du kan fejlmelde her.

Medlemskab, betaling og pakkeskift

Administration: Dansk Kabel TV
76 95 84 16
Man-fre: 9:00 - 15:00

Du kan benytte formularen her. Du kan også kontakte vores administrator direkte pr. e-mail: vordingborgnet@danskkabeltv.dk eller link til mail her.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.