Generalforsamling 2020 - 2

01-06-2020
Vordingborg Antenneforening afholder
Ordinær generalforsamling

ny dato!
Tirsdag d. 23. juni 2020 kl. 19.00 i Hollænderhaven, Vordingborg

Dagsorden.
1.  Valg af dirigent.
2.  Valg af stemmetællere.
3.  Beretning om, og godkendelse af foreningens virksomhed i det forløbne år.
4.  Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående kalenderår samt budget for indeværende år.
5.  Fastsættelse af kontingent og tilslutningsafgift for den kommende periode.
6.  Indkomne forslag.
7.  Valg sf bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
8.  Valg af 2 bilagskontrollanter og en suppleant hertil.
9.  Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen

Under dagsorden punkt 6, indkomne forslag, har bestyrelsen
dette forslag:
Forslag til vedtægtsændring:
Nuværende
§ 1:
Foreningens navn er Vordingborg Antenneforening.
Foreslås ændret til
§1:
Foreningens navn er Vordingborg Net.
Begrundelse for ændringen er, at vi kan se vores net i stigende
grad bliver mere brugt som et datanet, end som et net med TV.
Det er bestyrelsens opfattelse, at vores fremtidige medlemmer
nemmere vil kunne finde os og forstå hvad det er vi leverer,
når vores foreningsnavn også afspejler det vi leverer. Der er
på ingen måde planer om, at stoppe med at levere TV-produkter
i fremtiden.

"Indrykket i Syd Sydsjælland Tidende onsdag 27. maj 2020" 

Fejlmelding

Servicepartner: Dansk Kabel TV
55 37 71 15
Man-fre: 8:00 - 16:00

Du kan fejlmelde her.

Medlemskab, betaling og pakkeskift

Administration: Dansk Kabel TV
76 95 84 16
Man-fre: 9:00 - 15:00

Du kan benytte formularen her. Du kan også kontakte vores administrator direkte pr. e-mail: vordingborgnet@danskkabeltv.dk eller link til mail her.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.