Generalforsamling 2021

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Afholdes mandag den 31. maj 2021 kl. 19.00
i Rørosparkens Festlokaler, Rørosvej 48, 4760 Vordingborg

Dagsorden:
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Valg af stemmetællere.
Pkt. 3. Beretning om og godkendelse af foreningens virksomhed
         i det forløbne år.
Pkt. 4. Af læggelse og godkendelse af regnskab for det foregående
        kalenderår samt budget for indeværende år.
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent og tilslutningsafgift for den
        kommende periode.
Pkt. 6. Indkomne forslag.
Pkt. 7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
        På valg er: Niels Vinter og Poul A Larsen
        Begge modtager genvalg.
        Suppleant Nicolai Isted Busch modtager genvalg.
Pkt. 8. Valg af to medlemmer til gennemgang af bilag og en suppleant hertil.
        På valg er: Johnny Madsen og Bjarne Krogh
        Suppleant: Mona Hansen
Pkt. 9. Eventuelt.

De bedste hilsner
Bestyrelsen i Vordingborg Net

BM:
Hvis vi er nød til at aflyse eller udsætte
generalforsamlingen p.g.a. Covid-19 vil det blive tilkendegivet
her på hjemmeside

"Indrykket i Ugebladet Sydsjællands Tidende onsdag 5. maj 2021"


 

Fejlmelding

Servicepartner: Dansk Kabel TV
55 37 71 15
Man-fre: 8:00 - 16:00

Du kan fejlmelde her.

Medlemskab, betaling og pakkeskift

Administration: Dansk Kabel TV
76 95 84 16
Man-fre: 9:00 - 15:00

Du kan benytte formularen her. Du kan også kontakte vores administrator direkte pr. e-mail: vordingborgnet@danskkabeltv.dk eller link til mail her.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.