Generalforsamling 2024
Indkaldertil

OrdinærGeneralforsamling

Afholdes tirsdag 7. maj 2024 kl. 19.00 i DGI-Huset, Gåsetårnssalen, Solbakkevej 42, 4760Vordingborg

Dagsorden iht. vedtægterne;

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af stemmetællere

3.    Beretning om og godkendelse af foreningens virksomhed i det forløbne år

4.    Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående kalenderårsamt budget for indeværende år

5.     Fastsættelse af netbidrag og tilslutningsafgift for den kommende periode

6.    Indkomne forslag

7.    Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

På valg er;

Formand Henrik Clausen

Bestyrelsesmedlemmer: Anders Themsen og Gitte Behrens 

Alle modtager genvalg

Suppleant Nicolai Isted Busch

8.    Eventuelt

 

De bedste hilsner

Bestyrelsen i VordingborgNet

 

Generalforsamlingen får besøg af Christian Limkilde fra YouSee, der orienterer om følgende;

YouSee Play – Minipakken –Streameren – YouSee Mobil særaftaler – Nyheder fra YouSee

 

Vi får også besøg af vores servicepartner DKTV, som I også er velkomne til at stille spørgsmål til

Online 19/3-2024


 

Fejlmelding

Servicepartner: Dansk Kabel TV
55 37 71 15
Man-fre: 8:00 - 16:00

Du kan fejlmelde her.

Medlemskab, betaling og pakkeskift

Administration: Dansk Kabel TV
76 95 84 16
Man-fre: 9:00 - 15:00

Du kan benytte formularen her. Du kan også kontakte vores administrator direkte pr. e-mail: vordingborgnet@danskkabeltv.dk eller link til mail her.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.